Frågor som vi kommer ställa vid projektering av ert projekt är bland annat ställningens ändamål, lastklass, ställningsbredd, hyrestid, ritningar eller om det finns speciella önskemål med eller kring ställningen osv. Vi gör ett besök på plats i de allra flesta fallen, ibland går bilder bra. Ju mer information vi får kring ert projekt ju snabbare handläggningstid och mer precist blir er offert. Självklart bistår vi er med vår expertis om ni inte är så insatta eller om ni inte har tid helt enkelt.

Normalt sett får man svar samma dag eller inom ett par dagar beroende på projektets omfattning. 

För offertförfrågan kontakta oss.

Löpande jobb
Vi gör även jobb på löpande pris, genom vårt effektiva arbetssätt håller vi nere kostnaderna.

525,00:-/h samt 7,00:-/km för arbetsbil. (+ moms)

Uthyrning material
Vi hyr ut material i mån av tillgänglighet. Prisuppgift på begäran.

Ställ en fråga
2000 tecken kvar